• Call : 553 711 567

Naší vizí je poskytnout příležitost k hlubokému prožitku dětí, které položí správné základy postojů, hodnot a cílů ve vztahu k životnímu prostředí, vrstevníkům a dospělým.

Jaké jsou naše cíle v tomto školním roce

Zařadit do ŠVP projekt na téma „Voda je dar“ aneb putování s Žabkou Ťapkou

Poznat vodu ve všech jejich podobách

Společně s dětmi ozdobit naši novu přírodní zahrádku, kterou se chystáme otevřít na jaře 2015 otevření a péče o školní zahrady

Nainstalovat v přírodní zahradě hmyzí hotel, budkovník, krmítko, pítko pro ptáčky, cedulky

k bylinkové spirálce

Využívat pocitovou zahrádku jako přírodní učebnu

Využívat nadále zahradní pařeniště k pěstování sazenic zeleniny

Uskutečňovat s dětmi badatelské činnost

Šetřit energiemi se zapojením dětí

Starat se společně o pakobylky a šneky africké

Zapojit rodiče a děti do programu „Recyklohraní“ aneb „Ukliďme si svět“, který se týká sběru elektrozařízení do sběrných nádob

Zapojit se do oslav Dne Země“ organizovaná Magistrátem města Opavy