• Call : 553 711 567

SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ

Projekt psaný srdcem dětí, pedagogů a institucí z více než 150 škol.

Není to obyčejný projekt, je to výzva. Výzva ukázat všem, jakou cenu a hodnotu má lidskost, vzájemná podpora a empatie.

Cílem projektu je zapojit se do celostátní soutěže. Darovat srdce těm, kdo ho potřebuje. Ukázat mu (jim), že nejsme lhostejní a že nám na někom, nebo na něčem záleží. Vést děti k lásce ve všech oblastech, vnímat radost ze zapojení se do něčeho tak velkého a cenného. Mít možnost vyjádřit dětskou lásku a čistotu slovy, výtvory, fantazií….

Naše mateřská škola se zúčastnila projektu Srdce s láskou darované v roce 2017/2018. Kde se umístilo na nádherném 3 místě.

Letos naše Srdce s láskou darované putuje Adélce. V odkazu níže se dočtete více o Adélce, a o tom, jak se děti z naší mateřské školy do projektu zapojily a co pro Adélku z lásky vytvořily.

Srdce na dlani pro Adélku