• Call : 553 711 567

Děkujeme našim sponzorům a rodičům, kteří pomáhají a podporují naší mateřskou školu.

 

Ve školním roce 2019/2020 podpořili naší mateřskou školu tito rodiče a sponzoři:

 

  • Model obaly a.s. – materiál pro výtvarné aktivity dětí
  • David Fládr – čistící a hygienické prostředky na úklid i pro děti v hodnotě 8 000 Kč
  • Libor Sedláček – 5 000 Kč
  • Patrik Macháč –  3 000 Kč

 

Finanční prostředky, které rodiče darovali byly použity na výchovu a vzdělávání dětí v naší MŠ .

 

Všem ostatním rodičům, kteří pomohli mateřské škole s drobným materiálním vybavením, odměnami na různé akce pro děti, zapojením se do oprav a brigád pořádaných školou – Děkujeme.