• Call : 553 711 567

PROJEKT :

,, SE SOKOLEM DO ŽIVOTA “

„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

 

PÁR  SLOV  O  PROJEKTU :

Sokol, jako tělovýchovná organizace, funguje už přes 150 let a velkou měrou se podílí na tělesném rozvoji napříč českou populací. V projektu s názvem

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci – tedy na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky, rodiče i děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným   materiálem osnov pro TV, který v naší republice máme.

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:

  1. Přirozená cvičení
  2. Obratnost
  3. Dovednosti s míčem
  4. Rozvíjení poznání
  5. Netradiční činnosti

První tři oblasti jsou zaměřeny na pohybové dovednosti. Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm. Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky.

Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti.

Sešity pro děti jsou barevně odlišené, aby se dalo snadno rozpoznat, k jaké věkové kategorii přísluší. Nejmladší děti mají sešit oranžový (sešit 1), prostřední kategorie zelený (sešit 2) a nejstarší skupina má sešit modrý (sešit 3). Každé dítě v projektu má svůj deníček, kam si zaznamenává své úspěchy a splněné úkoly pomocí samolepek.

Manuál pro pedagogy slouží jako metodika, která provádí pedagoga cvičením a aktivitami ve všech oblastech projektu. Obsahuje úkoly ze všech kategorií a je tedy univerzálním průvodcem.

Dalším materiálem, který účastníci projektu obdrží, je plakát velikosti A3 s pěti prázdnými okénky a samolepky. Tento plakát si každá třída vyvěsí na viditelné místo. V případě, že splní všechny úkoly z některé z pěti oblastí, nalepí si do příslušného okénka samolepku s hlavičkou zvířátka, které k ní patří.

Po úspěšném zakončení a splnění všech úkolů, obdrží všechny děti odměnu v podobě diplomu a drobných dárkových předmětů.

Projekt je obohacen básničkami a písničkou.

 

V naší mateřské škole se již 3. rokem zabýváme tímto projektem. Předškoláci plní úkoly 1x týdně. Po splnění úkolu  si lepí nálepky do sešitku, kde si také vybarvují  omalovánky . S malými dětmi pracujeme podle motivačních celků. Děti se těší  na další úkoly, které jsou v manuálu pro pedagogy.