• Call : 553 711 567

Projekt – Šablony pro MŠ a ZŠ

 MŠ je od r. 2016 – 2022 zařazena do projektu spolufinancovaného Evropskou unií – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Podpora škol formou projektů pod názvem Šablony pro MŠ a ZŠ.

Název našeho projektu v rámci Šablony do škol:

Vzděláváním pedagogů ke zkvalitnění vzdělávacího procesu

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů,

společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy,

podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Z projektu Šablony I. získala MŠ financování školního asistenta, proběhly zajímavé přednášky pro rodiče, bylo zakoupené projektové plátno a dataprojektor, pedagogové se zúčastnili zajímavých vzdělávacích akcí, pro děti byly zakoupeny výtvarné pomůcky a pomůcky na vzdělávání dětí.

Z projektu Šablony II. získala MŠ financování školního asistenta, nadále se mohli vzdělávat  pedagogové. V rámci využití ITC ve vzdělávání byly pro děti zakoupeny tablety. MŠ z projektu financovala také vzdělávací pomůcky pro děti a keramickou pec.

Projekt Šablony III. bude ukončen v srpnu 2022. Z projektu financujeme i nadále školního asistenta, s dětmi se uskuteční projektový den mimo MŠ i v prostorách MŠ.