• Call : 553 711 567

pastelka-04Mateřská škola se nachází v oblasti Opava – Předměstí, v klidné vilové čtvrti Kylešovského kopce. Budova je jednopatrová zděná vila se suterénem z roku 1890 předělaná v roce 1945 na mateřskou školu s velkou zahradou. Kapacita je 52 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd podle věku od 3–5 a od 5–6 let. V hlavní části budovy jsou umístěny dvě pracovny, prostorná velká herna, menší herna s atypicky členěným prostorem, hygienické zařízení, WC pro dospělé a ředitelna. V prvním patře je nově vybavená malá třída, sloužící pro skupinovou práci dětí. V tomto patře je i klidová část mateřské školy se dvěma ložnicemi a WC pro děti. V suterénu budovy se nachází společná šatna, jedno WC pro děti, šatna učitelek, dvě jídelny, výdejna stravy a skladové prostory. Atypické uspořádání naší mateřské školy má výhody v tom, že každá třída může pro sebe využívat svou vlastní pracovnu, jídelnu i ložnici. Součástí budovy MŠ je velká, a nad ní malá terasa. Velká terasa slouží za příznivého počasí k výchovným i spontánním činnostem dětí. K budově MŠ navazuje školní zahrada s pískovištěm, průlezkami, houpadly, domečkem a trampolínou. Písek je chráněn proti vniknutí koček a psů sítí. Veškeré hračky a pomůcky na zahradu jsou umístěny v zahradním domku, který je součástí budovy MŠ. V okolí MŠ se nachází rodinné domky se zahrádkami, klidné ulice bez velkého automobilového provozu, velký Tyršův stadión a časově příznivě dostupné centrum Opavy. To vše je vhodným námětem pro pozorování a seznamování s okolím při vycházkách i bezpečném sportování. V blízkosti MŠ se také nachází ZŠ Boženy Němcové, v sousedství Střední škola hotelnictví a služeb, vyšší odborná škola, se kterými úzce spolupracujeme. Nedaleko jsou i domovy klidného stáří, které s dětmi se svými programy navštěvujeme.

snimek-316V roce 1970-73 byla na škole provedena generální oprava, v roce 1983 opravena střecha, 1986 zřízena plynová kotelna, v roce 1992 bylo provedeno vysoušení zdiva, v roce 2000 vyměněny okna a vstupní dveře, 2002 rekonstrukce sociálního zařízení , oprava části chodníků ze zámkové dlažby, vstupní schody a odpad ze svodů dešťové vody v čelní části budovy. Od roku 2007 dochází v naší mateřské škole každoročně k nutným opravám, zlepšování interiéru školy tak, aby co nejlépe vyhovoval současným požadavkům na moderní mateřskou školu. Snažíme se mateřskou školu nadále vylepšovat z vlastního přiděleného rozpočtu i za přispění sponzorů a rodičů. Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. MŠ každoročně vylepšujeme materiálně, technicky i esteticky.

MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy, s odborníky poskytující pomoc, zejména při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s dětmi a dalšími subjekty, podílejících se na vzdělávání dětí.

Virtuální prohlídka –  MŠ Heydukova – video