• Call : 553 711 567

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) má v České republice dlouhodobou tradici. Koncepční podpora environmentálního vzdělávání se ale výrazně posunula až na konci devadesátých let. Významným mezníkem bylo v říjnu 2000 přijetí základního strategického dokumentu zajišťujícího dlouhodobý rozvoj EVVO v ČR (následně aktualizován na léta 2016-2025) – Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025. Dokument stručně uvádí čtenáře do problematiky a definuje nezbytnou terminologii. Posouvá pojetí výchovně vzdělávacího procesu z roviny ekologie jako vědy o vztazích mezi organismy a prostředím do roviny environmentální, kde jsou základem systémové souvislosti v kontextu stále se zrychlujícího antropocentrického ovlivňování přírodního prostředí, stanovuje cíle, nástroje a úkoly dělené dle cílových skupin.

Jsme rádi, že může naše třída Modrá Pastelka prožívat společná setkání se studentkami STSŠ v Opavě, které si pro děti připravují pohádky a motivují děti k tomu, aby doma třídily odpady. Naše MŠ se zapojuje do sběru hliníku ve spolupráci s rodinou.

Jarní experimentování se semínky

Návštěva ZŠ Šrámkova – pokusy v chemické laboratoři

Den Země ve spolupráci s Magistrátem města Opavy

Malí zahradníci

Naše návštěva mezi domácími zvířátky Na statku