• Call : 553 711 567
20Srp
2020
0

Srdce s láskou darované

Tak se jmenuje celostátní projekt pro dětské týmy. Jejim cílem je podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta, podpora týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí. Radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování, sdílení radosti v kolektivu. Čtyři stříbrné klíče k srdcím Domovinky odemkly dětem Mateřské školy Heydukova denní stacionář  v Opavě, kde nás přívětivě přivítali […]

11Pro
2019
0

Nový ponk pro děti

Zaměstnanci firmy “Fros” se rozhodli ve spolupráci se SOU stavebním věnovat a předat dětem nový ponk k rozvoji polytechnické výchovy v mateřské škole. K přítomným hostům patřil také manažer podpory vzdělávání z MAP pan Martin Hořínek a Okresní hospodářskou komoru zastoupila paní Ing. Kateřina Krejčí. Za jejich hodnotný a praktický dar moc děkujeme.     […]