• Call : 553 711 567

Ve vzdělávacích činnostech naší mateřské školy se všechny okruhy rozvoje dětské osobnosti každodenně procvičují. Nadstandardní aktivity mají především rozvíjet talent a um dětí. Vhodný výběr je pro dítě důležitý. Aktivitu je třeba vhodně skloubit s aktivitami mimo MŠ tak, aby tyto aktivity nenahrazovaly rodinnou výchovu a rodinu jako takovou. Ta je v předškolním období nenahraditelná.

Kromě vzdělávání dětí nabízí MŠ dětem dle jejich možností a zájmu nadstandardní aktivity, které jsou realizovány ve spolupráci s rodiči, zejména v odpoledních hodinách režimu mateřské školy. Nadstandardní aktivity se každoročně mění podle zájmu dětí a možností mateřské školy.

 

  • malí badatelé
  • keramický kroužek
  • gymnastiku „Špičková“
  • možnost výuky plavání, lyžování, bruslení
  • plavecký výcvik
  • V průběhu roku připravujeme pro děti i jejich rodiče spoustu třídních i celoškolních akcí kulturních, společenských i sportovních, kterých se mohou účastnit – viz. fotogalerie