• Call : 553 711 567

Děkujeme našim sponzorům a rodičům, kteří pomáhají a podporují naší mateřskou školu.

 

Ve školním roce 2015/2016 podpořili naší mateřskou školu tito rodiče a sponzoři:

 

  • Hynek Vaníček – 10 082 Kč – pomůcky pro děti
  • Jiří Štindl – 1000 Kč
  • společný dar rodičů – 3 450 Kč
  • David Fládr – čistící a hygienické prostředky na úklid i pro děti
  • Alena Danišová – služba praní a žehlení prádla v hodnotě 10 000 Kč

 

 

Finanční prostředky, které rodiče darovali byly použity na výchovu a vzdělávání dětí v naší MŠ.

 

Všem ostatním rodičům, kteří pomohli mateřské škole s drobným materiálním vybavením, odměnami na různé akce pro děti, zapojením se do oprav a brigád pořádaných školou – Děkujeme. Mimořádný dík patří p. Sadovskému za drobné opravy v MŠ a p. Žídkové za vytvoření keramických a látkových odměn pro děti.